Sestavte nám playlist:

  1. Zařaďte je
  2. Můj spolubydlící je pod nadvládou svojí holky
  3. Teplá měkká beznaděj
  4. Má bejvalá, buď má nynější
  5. Píseň neznám
  6. Oblíbená
  7. Neoblíbená

Pomůžete nám, když seřadíte písně podle oblíbenosti.