Sestavte nám playlist:

  1. Zařaďte je
  2. Už se zase vracím potmě
  3. Má bejvalá, buď má nynější
  4. Teplá měkká beznaděj
  5. Píseň neznám
  6. Oblíbená
  7. Neoblíbená

Pomůžete nám, když seřadíte písně podle oblíbenosti.