Sestavte nám playlist:

  1. Zařaďte je
  2. Můj spolubydlící je pod nadvládou svojí holky
  3. Saperlipopette
  4. Titanik šlejška
  5. Píseň neznám
  6. Oblíbená
  7. Neoblíbená

Pomůžete nám, když seřadíte písně podle oblíbenosti.

Kdyby jen mé ruce mohly

Čtenář
Kytara

Zpěvák

« výpis písní
«« homepage
Já pronáším tvé jméno,
vždy za těch temných nocí
kdy k napajedlu Luny
žíznivé hvězdy chodí.
A větve stromů dřímou
ukryté do listoví,

R:Je ve mně prázdno - vášeň
i hudbu vzal mi kdosi
(Jsem) jako orloj, který
odbíjí mrtvé doby.

Já pronáším tvé jméno
za této temné noci
a tvé jméno zní mi
z větší dálky a hloubky,
než všechny hvězdy. S větším
žalem než deštík krotký.

Br: Budu tě takhle někdy milovat
v budoucnosti?

R: Za co mé srdce může?
Jaké vášně a touhy
čekají za mlhami?
Br: A bude ten cit dobrý?
Kdyby tak moje prsty
otrhat Lunu mohly.Si mis manos pudieran deshojar.
Hm G Já pronáším tvé jméno, A vždy za těch temných nocí Hm G| kdy k napajedlu Luny A | žíznivé hvězdy chodí. Hm G | A větve stromů dřímou E | ukryté do listoví, G6 D R:Je ve mně prázdno - vášeň D C5 i hudbu vzal mi kdosi C5 G (Jsem) jako orloj, který D E(m?) odbíjí mrtvé doby. Hm G | A | HmG|A|HmG| E Já pronáším tvé jméno za této temné noci a tvé jméno zní mi z větší dálky a hloubky, než všechny hvězdy. S větším žalem než deštík krotký. G^ Hm Br: Budu tě takhle někdy milovat D v budoucnosti? G6 R: Za co mé srdce může? D Jaké vášně a touhy C5 čekají za mlhami? G6 Br: A bude ten cit dobrý? D Kdyby tak moje prsty E otrhat Lunu mohly. G6: 300223 (odshora) C5: 310230 Hm G A Hm G A Hm G E G+E Je ve mně prázdno D C5 Vášeň .. kdosi G+E D Em (či C) Jako Orloj, .. odbíjí... doby G^ Hm Budu tě takhle někdy milovat D budoucnosti G+E 300223